(Xem Thành phố | Lô ‘)…

…Trong mơ thấy cái cối cái chày tượng trưng cho vợ chồng. Không có cái nào trong số hai hoạt động mà không có cái kia. Họ thực hiện công việc khó khăn mà không ai khác sẽ làm cho họ. Cối tượng trưng cho người đàn ông chày tượng trưng cho vợ….

…Chimera là một con quái vật thần thoại có đầu sư tử, thân dê đuôi rồng. Đầu của nó tượng trưng cho khuynh hướng độc đoán làm hỏng tất cả các mối quan hệ của con người. Cơ thể của nó tượng trưng cho tình dục thất thường trụy lạc. Đuôi rồng của nó tượng trưng cho sự hư hỏng tâm linh của sự phù phiếm. Giấc mơ này ám chỉ rằng chúng ta có một trí tưởng tượng không đo lường được không kiểm soát được có thể gây nguy hiểm….