(Xem Naked)

Giấc mơ về Maroc tượng trưng cho một nhận thức đắm mình trong những tình huống mà bạn được bao quanh bởi những người muốn làm tất cả mọi thứ mình. Không thích nhận thấy ai đó làm việc cho bạn. Tiêu cực, Ma-Rốc có thể phản ánh cảm giác nhạy cảm của người dân, vì nó cho phép bạn làm cho họ một ưu. Cảm thấy rằng bạn phải ép buộc một sự thay đổi tích cực về một ai đó bởi vì họ không biết những gì tốt nhất cho họ. Ví dụ: một người đàn ông ước ăn thực phẩm Ma-Rốc. Trong cuộc sống thực, ông đã nghĩ đến việc làm sạch sân hàng xóm của mình mà không yêu cầu họ sau khi họ từ chối cung cấp để làm như vậy.