Nếu bạn nhìn thấy những bồn tắm nóng trong một giấc mơ, mà ước mơ đại diện cho sự nhầm lẫn bạn đang đau khổ từ.

(Nhìn về SEA)